Μαθαίνω να διαβάζω με το σύστημα 3S EDU

Καλημέρα με μια Πρόταση

Δημοσιεύτηκε στις 19/11/2019 στην κατηγορία Προτάσεις

Γράφει ο Νίκος Σιούτας Dr. Ψυχολογίας – Ειδικός Παιδαγωγός


Πολλές έρευνες έχουν γίνει, για να διαπιστωθεί αν ο υψηλός δείκτης νοημοσύνηςσυμβαδίζει με το χαρακτηρισμό ενός παιδιού ως χαρισματικού. Τα πορίσματα αυτών των ερευνών δείχνουν ότι το υψηλό I.Q. μπορεί να αποτελεί μια ένδειξη, αλλά δεν είναι η μόνη που συνθέτει τη προσωπικότητα ενός χαρισματικού παιδιού.


Γι’ αυτό και οι ειδικοί δίνουν πλέον μεγάλη βάση και σε άλλες παραμέτρους τηςπροικισμένης προσωπικότητας, όπως είναι η δημιουργική σκέψη, η επιμονή,η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα.


Από τα πορίσματα των ερευνών προέκυψε ότι πολλά χαρισματικά παιδιά: θεωρούν λίγα  πράγματα ως δεδομένα, θέτοντας ασυνήθιστες ερωτήσεις,ψάχνοντας όχι μόνο το «πώς» αλλά και το «γιατί».


Ειδικότερα:

 

  • Τους αρέσει να δημιουργούν και να εφευρίσκουν ψάχνοντας λύσεις σε προβλήματα, που απαιτούν υψηλή νοητική ικανότητα και φαντασία.
  • Μαθαίνουν γρήγορα και εύκολα, σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
  • Αναπτύσσουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο και αρκετά από αυτά γνωρίζουν ανάγνωση, πριν ακόμα πάνε στο σχολείο.
  • Προτιμούν την παρέα μεγαλύτερων παιδιών, ενώ ανταποκρίνονται πολύ καλά στις σχέσεις τους με τους γονείς και τους δασκάλους.
  • Κατέχουν πολλές γνώσεις στο γνωστικό τομέα που τους ενδιαφέρει περισσότερο, χρησιμοποιώντας την άριστη μνήμη και την αντιληπτική ικανότητα που διαθέτουν, με σκοπό την επίτευξη υψηλών επιδόσεων.

 

Μπορούν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε πράγματα που τα ενδιαφέρουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας συχνά την έκφραση «προτιμώ να το κάνω μόνος μου» στους προσφερόμενους για βοήθεια.


Έχουν εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ που πηγάζει αυθόρμητα από την ικανότητά τους «να βλέπουν» σχέσεις σε κοινά πράγματα που εκ πρώτης όψεως, φαίνονται να είναι άσχετα μεταξύ τους.


Είναι ιδιαίτερα παρατηρητικά, δείχνοντας μια βαθυστόχαστη τάση επιμονής σε σημαντικές λεπτομέρειες.


Παίρνουν ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους σε νοητικές δραστηριότητες που μπορεί να τις επεξεργάζονται με περίπλοκους τρόπους.


Είναι συχνά σκεπτικά, δίνοντας λανθασμένα την εντύπωση ότι ονειροπολούν, ενώ στην πραγματικότητα σκέφτονται, κρίνουν και αξιολογούν μια συγκεκριμένη κατάσταση.


Διαθέτουν μια αποθήκη πληροφοριών σχετικά με ποικίλα θέματα, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή.


Δείχνουν περιέργεια όσον αφορά αντικείμενα, ιδέες, καταστάσεις, γεγονότα.


Εμφανίζουν λιγότερες αναστολές σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους, όταν πρόκειται να εκφράσουν μια άποψη ή ιδέα και συχνά διαφωνούν έντονα με τη γνώμη των άλλων.

 

  • Αγαπούν την ομορφιά, δείχνοντας εκτίμηση στην αισθητική και το γούστο.
  • Έχουν εξαιρετική αίσθηση του χώρου και των αναλογιών.
  • Μπορούν να εκφράζουν τα αισθήματα και τη διάθεσή τους μέσω της κίνησης, της μουσικής  και των χρωμάτων.
  • Σκέφτονται πολυσύνθετα και έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια βασική ιδέα, κατάσταση ή πρόβλημα να προχωρούν σε νέα βήματα, ιδέες και απαντήσεις.
  • Ο τρόπος που σκέφτονται είναι εύκαμπτος και είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με την επίλυση προβλημάτων.

© Developed by Jetnet